Välkommen till 

Uppfinnarföreningen Idélaget !

Är du en idéspruta, problemlösare, uppfinnare, företagare, anställd, forskare, konstruktör eller en investerare som känner igen framtidens produkter? Innovationer är grunden för ett välmående samhälle med stark tillväxt. Därför arbetar vi för att alla ska kunna göra verklighet av idéer.  

Medlemsmöten/ inspirationsträffar 

Vi träffas på medlemsmöten/ inspirationsträffar varje månad under året  med uppehåll under sommaren. 

Se facebooksidan idelaget för mer information eller kontakta oss direkt.

 Kontakta oss här om du vill vara med eller veta mer.

Ansök om medlemsskap här

Kontakta oss i styrelsen om du har förslag på föreläsare och andra inspirerande och utvecklande möten eller vill medverka på medlemsmöten/inspirationsträffar. 

 WWW.FACEBOOK.COM/IDELAGET

Diskussionsgrupp (sluten) 
  WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/IDELAGET 

 
Kom gärna med frågor, kommentarer och önskemål som kan vägleda oss om vad ni vill veta.