Innovation 

Innovation kommer av latinets innovare, att förnya. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess.

Innovationsprocessen är den process som börjar med en idé och slutar med en innovation.

I praktiken är denna process mycket sällan linjär.

Moderna innovationsstudier bygger istället på det grundläggande antagandet om innovationsprocessen som interaktiv.

De flesta innovationer uppstår genom lärandeprocesser där en mängd olika aktörer, individer såväl som organisationer, är inblandade på olika sätt.

Avgörande genombrott sker inte nödvändigtvis vid forskningsinstitutioner eller i företags utvecklingsavdelningar; de kan lika gärna uppkomma i produktions- eller brukarledet.

Det finns mycket att tänka på när en idé ska utvecklas.

 

Men det finns bra saker som kan vara till hjälp.

Läs mer på SUF Uppfinningar till Innovation

Till exempel Business Canvas Modell mallen:

business-model-canvas-mall-svenska-redigerbar.pdf (490483)

 

business_model_canvas_poster.pdf (48254)Innovationsprocessen

KONTAKTA OSS HÄR!